4 เคล็ดลับเตรียมความพร้อม ก่อนพาเจ้าเหมียวไปเที่ยวด้วยกัน

1.ควรใช้กระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงหรือที่กั้นสัตว์เลี้ยงภายในรถ เพราะสัตว์เลี้ยงอาจได้รับบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นอันตรายต่อผู้โดยส...

Continue reading